Gruppebestyrelsen

Gruppebestyrelsen

Gruppebestyrelsens arbejde

Gruppebestyrelsen er gruppens 'bestyrelse'. Den har ansvaret for gruppens økonomi, og for at gruppen og de enkelte afdelinger ledes i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdgrundlag og love (se håndbogens første og fjerde del).

Gruppebestyrelsen består af forældrerepræsentanter (der ikke samtidig må være ledere eller assistenter i gruppen), gruppelederen, lederrepræsentanter og unge. Forældrerepræsentanterne vælges for to år på det årlige grupperådsmøde (forældremøde), der fungerer som gruppens generalforsamling.

For at sikre kontinuiteten i gruppebestyrelsen tilstræbes det at vælge halvdelen af forældrerepræsentanterne i ulige år og den anden halvdel i lige år. Lederne i gruppebestyrelsen er gruppelederen og repræsentanter fra ledergruppen.


Der vælges desuden et antal unge (US'er), som er medlemmer af gruppebestyrelsen på lige vilkår med de øvrige medlemmer.

 

Valg til Gruppebestyrelsen

Valg af forældrerepræsentanter og US'er til gruppebestyrelsen foregår på det årlige grupperådsmøde.

Stemmeberettigede er forældre til medlemmer under 18 år, medlemmer fyldt 15 år og medlemmer af gruppebestyrelsen.

Der skal føres et kort referat fra mødet, som senest to måneder efter skal sendes til alle gruppens forældre, for eksempel gennem gruppens blad.

Referatet kan også være nødvendigt, når der skal dokumenteres valg af formand og kasserer over for pengeinstitutter og offentlige myndigheder. Samtidig sendes et referat og et eksemplar af det godkendte regnskab til divisionscheferne til orientering.